ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันพฤหัสฯ ที่ 14 พฤศจิกายน
ช่วงบ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน ช่วงเช้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน ช่วงบ่าย

ฝ่าย พี อาร์ 3 พระจอมประชุมงานปริญญาบัตร

ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 แห่งร่วมด้วย ผศ.สุรพล บุญจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สจล. และรพีพร กุยรัตน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจธ.ร่วมหารือและวางแผนการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้ง 3 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2555 ในวัน13- 14 พฤศจิกายน 2556 ในทุกภาคส่วนของสื่อมวลชน โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (ภายในและภายนอก) วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ http://congratulations.kmutnb.ac.th/ หรือที่ www.facebook.com/diplomaKMUTNB และสามารถดูแผนที่การเดินทางได้ที่เว็บไซต์ http://www.bitec.net/pages/locationOrg.asp#

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรโดยรอบของมหาวิทยาลัยและที่ไบเทค ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้